25 marca 2015 r. grupa białoruskich uczniów wraz z nauczycielami z 37 Gimnazjum w Mińsku odwiedziła Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Burmistrza Sokółki Pan Adam Kowalczuk.

Spotkanie odbyło się w ramach współpracy prowadzonej pomiędzy szkołami. Podczas wizyty goście obejrzeli prezentację multimedialną na temat ZSI przygotowaną przez uczennice pierwszej klasy gimnazjum. Następnie w towarzystwie nauczycieli języka rosyjskiego goście zwiedzili budynek szkoły i halę sportową. Na koniec przygotowano słodki poczęstunek i wręczono pamiątkowe prezenty, wśród których była piłka siatkowa z podpisami naszych uczniów. Dzień wcześniej grupa uczniów z Białorusi wspólnie z uczniami Szkoły w Nierośnie odwiedziła Warszawę, gdzie między innymi poznali historię i współczesność stolicy naszego kraju, a też zwiedzili Centrum Kopernika.

Kolejną grupą która w tych dniach odwiedziła Polskę była grupa szkoły nr 16 z Mińska, tu też uczniowie zwiedzili i Sokółkę a również i Białystok i Warszawę. Też w ramach współpracy z zaprzyjaźnioną szkołą z Londynu, grupa wraz z uczniami powiatu sokólskiego poleciała na 4 dni do Londynu.

Współpraca szkół naszego powiatu z szkołami z Białorusi, pozwala bliżej poznać się rówieśnikom, ale też jest przyczynkiem do nawiązania szerszych kontaktów w sferze wymiany dydaktycznej, kulturalnej a i innej.

Przedsięwzięcia te realizowane są w ramach autorskich projektów realizowanych przez Przedsiębiorstwo EKOprojekt.

W dniach 21 – 22 lutego b.r. w Sokółce i w Białymstoku przebywała 50 – osobowa grupa młodzieży gimnazjalnej z Białorusi, gimnazjum nr 37 z Mińska. Szkołą ta przebywała na Podlasiu w ramach realizacji umowy o współpracy z Zespołem Szkół Integracyjnych. Grupa odwiedziła w Białymstoku Muzeum Wojska Polskiego jaki Zespół Parkowo – Pałacowy Branickich. W Sokółce podczas spotkania z Panią Andrzejewską, dyr. ZSI jak i nauczycielem języka rosyjskiego nauczyciele z Białorusi jak i uczniowie przedstawili krótką prezentację swojej szkoły jak i omówiono plan działań na rok bieżący.

W ramach umowy o współpracy delegacja Zespołu Szkół Integracyjnych odwiedziła już Mińsk, a też dwie uczennice uczestniczyły w wyjeździe z młodzieżą z Białorusi do Krakowa, Wieliczki i Zakopanego.

Przedsięwzięcia te są realizowane w ramach Projektów realizowanych przez Przedsiębiorstwo EKOprojekt, dlatego też zapraszamy też inne szkoły do współpracy.

Odwiedzających Dziś 1

Wszystkich 10877

Sprawdź nas w: