Программа – ПАСПОР ПОДЛЯСЯ (ru)

Od dnia 1 lipca 2015 rozpoczynamy cykl przedsięwzięć i imprez promujących sokólski rejon oraz województwa Podlaskiego.

W ciągu dwóch lat trwania programu obywatele Białorusi zapoznają się kulturą, historią, tradycjami tej części Polski. Również poznają walory krajoznawcze jak też poznają podstawy języka polskiego.

Zapraszamy do udziału organizacje społeczne, szkoły, związki zawodowe przedsiębiorstw, a też zespoły folklorystyczne, osoby zajmujące sie rękodziełem.

Program realizowany będzie na zasadzie wzajemności co pozwoli na wzajemne poznanie narodów sąsiadujących.

W lipcu tego roku w szczególności beneficjenci programu poznają tereny wokół kanału augustowskiego, również odwiedzą Parki Narodowe: Biebrzański, Wigierski i Narwiański.

Tez wezmą udział w cyklu spotkań z środowiskiem prawosławnym, katolickim i tatarskim.

Sprawdź nas w: