PRZEDSIĘBIORSTWO EKOprojekt istnieje od 1989 roku.

Obecna nazwa przyjęta została w roku 2008.

Właściciel Firmy - Pan Jerzy Pławsiuk

Główne zakresy działalności to:

  • stosunki międzyludzkie (PUBLIC RELATIONS) i komunikacja
  • działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (ocena środowiskowa)
  • sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
  • pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
  • pozaszkolne formy edukacji artystycznej
  • nauka języków obcych
  • rozwój współpracy z organizacjami społecznymi i pozarządowymi takich krajów jak Białoruś, Rosja, Ukraina, Litwa i innch krajów europejskich a też poza europejskich
  • organizacja wyjazdów integracyjnych

WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

nr ewidencyjny 4190/ Burmistrza Sokółki

Numer NIP 545-145-36-11

REGON: 050580240

 

Sprawdź nas w: